Välj en sida

Vi kunde alla läsa i Kungälvs Posten den 20:e augusti att personalen fått information om att renoveringen pausat. ”Ytterbyskolans lärare oroas över att upprustningen av skolan inte ska leda till de moderna lokaler de önskat – för budgeten räcker inte. Och i måndags fick de besked om att projektet är pausat.
– Alla lärare är väldigt uppgivna. Vi har väntat på detta, säger Ida Nordblom, lärare och skyddsombud. I april evakuerades 200 elever i årskurs nio till baracker, inför att ombyggnationen och renoveringen av skolan skulle starta. Men i måndags fick lärarna beskedet att projektets budget på 175 miljoner inte räcker.” https://www.kungalvsposten.se/nyheter/oro-bland-l%C3%A4rare-ytterbyskolans-renovering-pausad-1.79228834  .

Varför stämmer budget och ritning så illa överens?

– Jag vet faktiskt inte. Politikerna har väl satt en budget utan att titta igenom vad som ska göras, säger Bo Franzén.

Nu skriver ett desperat Moderaterna att det är felaktiga uppgifter. M försöker nu trixa med att uppdraget skulle ligga i period istället för tidpunkt och skulle slutföras 2020-2025. Dessutom kan man inte prata om detta öppet utifrån upphandlingstekniska orsaker.

Det intressanta är att om vi skall följa M:s resonemang. Skolan har evakuerat 200 elever i april 2022 till baracker inför att renoveringen skulle starta. I augusti fick personalen beskedet att det blir paus. MEN enligt M så har inte upphandlingen tydligen inte startat än och renoveringen skall ske men någon gång fram till 2025.

Vän av ordningen kan då fråga sig, varför evakuera 200 elever NU, skall de sitta i baracker fram till dess att man handlat upp och kan påbörja arbetet?

Varför reagerar personalen såhär om det inte är sagt att renoveringen skulle påbörjats nu?

Nej, detta är illa skött från början till där vi nu befinner oss med oroliga och besviken personal så ock elever.

När man skyller detta på upphandling är måttet rågat, det är dålig planering. Skulle det ens varit aktuellt med start av renoveringen under hösten hade upphandlingen redan varit klar. De priser som då presenterats och man fattat beslut om hade gällt oavsett omvärlden. Leveranstider skulle kunna flyttats fram men den förseningen omhändertages också i avtalet. Finns inget som nu skulle kunna störa den upphandlingen och uppgifter som trissat upp några priser. M skriver i sin undanflykt att det resoneras aldrig belopp inför en upphandling. INFÖR en upphandling mao den var inte ens påbörjad men ändå hade man informerat personal på ett sådant sätt att de trodde den skulle starta nu samt att man evakuerat 200 elever till baracker, som vi nu inte vet hur länge de skall vistas i.

KP skrev om projektet senast i januari. Då sa Bo Franzén att han hoppades att arbetet skulle komma igång under våren, men att inget ännu var upphandlat. Och redan då hade diskussioner om budgeten försenat processen.

Har inte besluts- och budgetprocessen varit lång? Borde ni inte varit igång med ombyggnation nu?

– Jo. Det hade varit det bästa. Men det har varit förändringar i omvärlden. Och vi har aldrig haft samma förväntansbild av den slutgiltiga lösningen. Det pågår fortfarande projektering utifrån projektet vi har. Vi hoppas vi är i sluttampen nu, med kvarstående beslut inför byggnationen, säger Helena Tellberg.

HUR DETTA KAN BLI  PLAKATPOLITIK SOM MODERATERNA HÄVDAR FÖRSTÅR INGEN. MEDBORGARNA, PERSONALEN SAMT ELEVERNA FRÅGAR SIG OCKSÅ VARFÖR KAN MAN DÅ INTE TA DE SAKNADE 75 000 000 FRÅN SÄKERHETSRESERVEN PÅ 1 200 000 000 KR ELLER SKALL DE PENGARNA BARA LIGGA PÅ HÖG OCH INTE VARA NYTTOSKAPANDE?