Välj en sida

Kollektivtrafik

Eftersom vi är en geografiskt stor och utspridd kommun tycker vi att det är viktigt med en väl fungerande kollektivtrafik.

Småbarnsmamman i Komarken skall kunna åka till havet med sina barn, pensionären i Kärna skall kunna åka till Kungälv och shoppa. Invånarna i Romelanda skall kunna åka till jobbet på Volvo.

Allt detta måste fungera utan att man har bil. 

En bra kollektivtrafik är en viktig kugge i att värna om vår miljö och ge våra invånare en bra livskvalitet.

Det är Västtrafik som ansvarar för kollektivtrafiken och vi som kommun arbetar löpande med att påverka för att förbättra för invånarna i vår kommun.

Mer info kring kollektivtrafik i Kungälvs kommun hittar du här:  http://www.kungalv.se/trafik–gator/buss-bat-och-tag/