Kollektivtrafik / GC-banor

I december 2018 kommer det hända en hel del vad gäller kollektivtrafiken!

Bland annat:

o   Annan sträckning för Grön express vissa turer

o   Stadslinjebuss 1 och 2 – bland annat via Christian IV:s väg och Kastellegårdsvägen samt Fontin/Tveten

o   Linje 303 Kärna – Ytterby

o   Trafikering Diseröd – senare sista tur

o   Trafikering Rollsbo – fler turer

o   Ny linje till Volvo från Resecentrum via Hjalmar Brantingsplatsen

Det är Västtrafik som ansvarar för kollektivtrafiken och vi som kommun arbetar löpande med att påverka för att förbättra för invånarna i vår kommun.

Mer info kring kollektivtrafik i Kungälvs kommun hittar du här:  http://www.kungalv.se/trafik–gator/buss-bat-och-tag/