Välj en sida

Välkommen till ditt lokala parti!

Varken höger eller vänster.

 

 

 

 

Förmodligen ditt bästa val!

Varken höger eller vänster.

 

 

 

 

Välkommen till ditt lokala parti!

Varken höger eller vänster.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förmodligen ditt bästa val!

Varken höger eller vänster.

 

 

 

 

 

Trivsamma boende- och fritidsmiljöer inbjuder till ökad inflyttning. Med ökad inflyttning växer våra skatteintäkter, vilket i sin tur skapar ännu bättre resurser för god kommunal service. Det betyder skolor av högsta klass där alla barn ges möjlighet att ”knäcka läskoden” redan de första skolåren. God kommunal service innebär också utbyggd social omsorg där alla människor oavsett sina funktionsvarianter eller ålder får sina behov tillgodosedda. Det är grunden för vår attraktiva kommun. En kommun som kan erbjuda bostäder både centralt, kustnära och på landsbygden.

Vi är helt enkelt ett parti för alla människor i hela Kungälv!

Vill du bli medlem?

Sänd oss ett mail via vårt kontaktformulär, eller sätt in 100 kr på bankgiro 694-9838. Du kan också swisha på nr: 123 281 3897.