Välj en sida

Förtroendevalda / Övriga uppdrag

Martin Högstedt

Martin Högstedt

Ledamot i fullmäktige och kommunstyrelsen

martin.hogstedt@kungalv.se

Ancy Wahlgren

Ancy Wahlgren

Ledamot i fullmäktige och kommunstyrelsen

ancy.wahlgren2@kungalv.se

Laila Persson

Laila Persson

Ledamot i fullmäktige samt demokratiberedningen

laila.persson@kungalv.se

Martin Ottosson

Martin Ottosson

Ersättare i Miljö- och byggnadsnämnden

martin@allhyr.com

Putte Hedin

Putte Hedin

Ersättare i fullmäktige

patrik.hedin@kungalv.se

Leif Hasselgren

Leif Hasselgren

Ledamot i Fullmäktige samt vice ordförande i Stiftelsen Kungälvsbostäder

leif.hasselgren@kungalv.se

Mikael Wintell

Mikael Wintell

Vice Ordförande Ekonomiberedningen

mikael.wintell@kungalv.se

Anita Dentén

Anita Dentén

Kommunrevision

anita.denten@kungalv.se

Lars Eriksson

Lars Eriksson

Kungälv Energi

lars.eriksson@kungalv.se

Mikael Adielsson

Mikael Adielsson

Ledamot i Kommunens råd för funktionshinderfrågor

mikael.adielsson@kungalv.se

Ewa Wahlin

Ewa Wahlin

Ledamot i fullmäktige och vice ordförande i Beredningen för trygghet och stöd

ewa.wahlin2@kungalv.se