Förtroendevalda / Övriga uppdrag

Martin Högstedt

Martin Högstedt

Ledamot i fullmäktige

martin.hogstedt@kungalv.se

Ancy Wahlgren

Ancy Wahlgren

Ledamot i fullmäktige

ancy.wahlgren2@kungalv.se

Ewa Wahlin

Ewa Wahlin

Ledamot i fullmäktige

ewa.wahlin@kungalv.se

Laila Persson

Laila Persson

Ledamot i fullmäktige

Thomas Andersson

Thomas Andersson

Ledamot i fullmäktige

thomas.andersson3@kungalv.se

Eva Qvistgaard

Eva Qvistgaard

Ledamot i fullmäktige

eva.qvistgaard@kungalv.se

Rainer Hoffmann

Rainer Hoffmann

Ersättare i fullmäktige

rainer.hoffmann@kungalv.se

Pernilla Wiklund

Pernilla Wiklund

Ersättare i fullmäktige

pernilla.wiklund2@kungalv.se

Morgan Persson

Morgan Persson

Ersättare i fullmäktige

morgan.persson@kungalv.se

Göran Mattsson

Göran Mattsson

Lärandeberedningen

goran.mattsson@kungalv.se

Eva Qvistgaard

Eva Qvistgaard

Demokratiberedningen

eva.qvistgaard@kungalv.se

Klaes-Göran Lundgren

Klaes-Göran Lundgren

Framtid- och utvecklingsberedningen

Leif Hasselgren

Leif Hasselgren

Ekonomiberedningen

leif.hasselgren@kungalv.se

Rainer Hoffmann

Rainer Hoffmann

Kultur- och fritidsberedningen

rainer.hoffmann@kungalv.se

Anita Dentén

Anita Dentén

Kommunrevision

Anna McLaren

Anna McLaren

Bokab

Karin Nielsen

Karin Nielsen

Kungälv Energi

Christina Högstedt

Christina Högstedt

Nämndeman Tingsrätten