Förtroendevalda / Övriga uppdrag

Martin Högstedt

Martin Högstedt

Ledamot i fullmäktige och kommunstyrelsen

martin.hogstedt@kungalv.se

Ancy Wahlgren

Ancy Wahlgren

Ledamot i fullmäktige och kommunstyrelsen

ancy.wahlgren2@kungalv.se

Ewa Wahlin

Ewa Wahlin

Ledamot i fullmäktige

ewa.wahlin2@kungalv.se

Laila Persson

Laila Persson

Ledamot i fullmäktige

laila.persson@kungalv.se

Putte Hedin

Putte Hedin

ersättare i fullmäktige

Leif Hasselgren

Leif Hasselgren

Ledamot i Fullmäktige samt vice ordförande i Kungälvsbostäder

Rainer Hoffmann

Rainer Hoffmann

Ersättare i fullmäktige

rainer.hoffmann@kungalv.se

Pernilla Wiklund

Pernilla Wiklund

Ledamot i fullmäktige

pernilla.wiklund2@kungalv.se

Laila Persson

Laila Persson

Demokratiberedningen

Ewa Wahlin

Ewa Wahlin

Vice ordförande beredningen för Trygghet och stöd

ewa.wahlin2@kungalv.se

Rainer Hoffmann

Rainer Hoffmann

Vice ordförande beredningen för Samhälle och utveckling

rainer.hoffmann@kungalv.se

Leif Hasselgren

Leif Hasselgren

Stiftelsen Kungälvsbostäder

leif.hasselgren@kungalv.se

Anita Dentén

Anita Dentén

Kommunrevision

Lars Eriksson

Lars Eriksson

Kungälv Energi

Mikael Wintell

Mikael Wintell

Vice Ordförande Ekonomiberedningen