Förtroendevalda / Övriga uppdrag

Morgan Persson

Morgan Persson

Ledamot i fullmäktige

morgan.persson@kungalv.se

Ancy Wahlgren

Ancy Wahlgren

Ledamot i fullmäktige

ancy.wahlgren2@kungalv.se

Martin Högstedt

Martin Högstedt

Ledamot i fullmäktige

martin.hogstedt@kungalv.se

Heine Nielsen

Heine Nielsen

Ledamot i fullmäktige

heine.nielsen@kungalv.se

Mats Weidel

Mats Weidel

Ledamot i fullmäktige

mats.weidel@kungalv.se

Patrik "Putte" Hedin

Patrik "Putte" Hedin

Ledamot i fullmäktige

patrik.hedin@kungalv.se

Pernilla Wiklund

Pernilla Wiklund

Ersättare i fullmäktige

pernilla.wiklund2@kungalv.se

Jimmy Menander

Jimmy Menander

Ersättare i fullmäktige

jimmy.menander@kungalv.se

Caroline Jigfors

Caroline Jigfors

Ersättare i fullmäktige

Göran Mattsson

Göran Mattsson

Lärandeberedningen

goran.mattsson@kungalv.se

Eva Qvistgaard

Eva Qvistgaard

Demokratiberedningen

eva.qvistgaard@kungalv.se

Klaes-Göran Lundgren

Klaes-Göran Lundgren

Framtid- och utvecklingsberedningen

Leif Hasselgren

Leif Hasselgren

Ekonomiberedningen

leif.hasselgren@kungalv.se

Rainer Hoffmann

Rainer Hoffmann

Kultur- och fritidsberedningen

rainer.hoffmann@kungalv.se

Anita Dentén

Anita Dentén

Kommunrevision

Anna McLaren

Anna McLaren

Bokab

Karin Nielsen

Karin Nielsen

Kungälv Energi

Christina Högstedt

Christina Högstedt

Nämndeman Tingsrätten