Välj en sida

Marstrand / Instön / Tjuvkil

Västkustens pärla

Ingen känner en ort så bra som dom som bor där. Så låt oss veta vad du saknar, vill ändra på eller förbättra där just du bor.

Eller ännu hellre, engagera dig i Utvecklingspartiet och var med och forma din och dina barns framtida boendemiljö.

Havshotellet har påbörjat sin utbyggnation mot ca 50 ytterligare hotellrum, restaurant och mer konferenslokaler. Utbyggnaden sker mot Södra Strandgatan i norr och väster om hotellet planeras för ett gångstråk. Bygget planeras stå färdigt hösten 2018.

 Det är framför allt i Tjuvkil som de största förändringarna kommer att ske under de närmaste åren. Arbetet med detaljplaneringen för Instön och Koön ligger relativt långt fram i tiden och förutsätter att väg 168 byggs ut och läggs om i området vid Tjuvkil.

 I samband med omvandlingen av Tjuvkils tätort pågår även utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp, som påverkar flera områden inom det så kallade VA-kustzon. Den mest omfattande detaljplanen är Tjuvkil 1:7 som berör hela Matskärsområdet. Målet är att bygga bostäder i form av traditionella småhusområden som ska smälta in i områdets karaktär som kustzon. En ny förskola ska stå klar senast 2021.