Välj en sida

Kommunfullmäktige

Laila Persson Gruppledare

Ancy Wahlgren Vice gruppledare

Martin Högstedt,

Ewa Wallin,

Pernilla Wiklund.

Rainer Hoffman,

Putte Hedin,

Leif Hasselgren

Kommunstyrelsen

Martin Högstedt, Ancy Wahlgren

Samhällsbyggnadsutskottet

Martin Högstedt Vice ordförande

Trygghet och stöd Utskott

Ancy Wahlgren Vice ordförande

Sociala myndighetsnämnden

Laila Persson ersättare

Ekonomiberedningen

Mikael Wintell Vice ordförande

Beredningen för trygghet och stöd

Ewa Walin Vice ordförande

Samhälle och utvecklingsberedning 

Rainer Hoffman Vice ordförande

Kungälvsbostäder

Leif Hasselgren Viceordförande

Revisionen

Anita Dentén Ledamot

Miljö och byggnadsnämnden

Vakant

Kungälvs energi

Lars Eriksson Ledamot

Nämndeman

Mikael Wintell, Anna Wahlgren

Förbo

Mikael Adielsson Ersättare

Marstrandshjälpfond ,Stiftelsen för Martstrandshjälpfond

Putte Hedin

Fullmäktiges valberedning

Ancy Wahlgren

Krisledningsnämnden

Martin Högstedt

Styrelsen

Lars Eriksson TF Ordförande

Klas-Göran Lundgren  Ledamot

Anita Dentén Vice ordförande

Thomas Skoglund Ledamot/sekreterare

Mikael Adielsson Ledamot

Pia Gruvander   Kassör/Ledamot

Ann-Sofie Stambej Ledamot

Maria Pehrson Ledamot

Revisor

Mikael Wintell

Styrelsens Valberedning

Rainer Hoffman

Laila Persson