Kode / Aröd / Rörtången

Det finns en del politiker som hävdar att inget händer i Kode, inget kunde vara mera fel J men det är riktigt att vi behöver snabba på utvecklingen för det finns behov som just nu växer fort.

Utvecklingspartiet konstaterar att vi har en brist på förskoleplatser i Kode och för att möta detta så planeras två förskoleavdelningar i anslutning till Hede förskola. I Kode har vi även behov av helt nytt skolområde för grundskola och detaljplan för detta finns i Guntorp 1:4. Det projektet återstartas under 2018 och innehåller grundskola för yngre åldrar, lokaler för förskola, allaktivitetshus inklusive idrottshall och en utredning av status, skick och framtida användning av Tunge skola.

För att möta det ökade antalet elever i högstadieåldern planeras en ökad kapacitet på befintliga högstadieskolor. Det är viktigt att påpeka att vi i dagsläget INTE planerar att bygga en högstadieskola i Kode men vi planerar heller INTE för en gemensam högstadieskola i kommunen.

Solhaga äldreboende planeras få en tillbyggnad för 24 platser. Detaljplan för detta pågår och planen är inflyttning under 2020.

Biblioteket vid Kode skola öppnade i början av oktober 2017. Lokalen ligger vid fritidshemmet och det finns personal på plats på måndagar 14.00 till 18.00. Vill du besöka biblioteket vid andra tider så går det utmärkt genom att använda funktionen ”Meröppet” då får du tillgång till biblioteket på egen hand mellan 6-22 varje dag! Mer information om hur du får tillgång till detta finns på http://www.kungalv.se/kultur–fritid/bibliotek/meroppet-bibliotek/

 

 

   

Det finns ytterligare ett antal aktuella projekt och uppdrag för Kode området. På Rörtången och angränsande Ödsmåls mosse pågår planarbete, det finns även planer för VA-utbyggnad på Ödsmåls mosse såväl som Rörtången.

Utöver detta är det anläggandet av ett mot och planerna på att bygga ut GC-banan utefter gamla E6:an som ligger i planerna för Kode området och som brukligt är det Trafikverket som äger frågan om själva utbyggnaden.

GC-banan Kareby-Kode ska påbörjas under 2018 och vara färdig under 2019. Vad gäller Solberga-Tunge sträckan inväntas beslut om skolsituationen i Kode.

Nästa steg i Kodes utveckling kräver en sammanhållen planering. Järnvägskorsningen är en prioriterad punkt från kommunen sida och vi har en pågående dialog men är tyvärr inte överens med Trafikverket kring tidsplanen för en ombyggnation. Det är ett viktigt projekt för Kodes framtida utformning och vi kommer fortsätta att driva frågan mot Trafikverket med oförändrad styrka.

Vad gäller VA utbyggnad kan du läsa mer om det under rubriken VA i kustzon och för Aröd kan du följa utvecklingen genom att prenumerera på nyheter via www.kungalv.se/arod