Historia & Nutid

I Utvecklingspartiet tänker vi lokalt och agerar lokalt. Det betyder inte att vi bortser från omvärlden och inte tar in influenser utifrån men det betyder att Utvecklingspartiet är ditt lokala parti utan bindningar till höger eller vänster. Det betyder att vi fokuserar på lokala sakfrågor istället för politiska ideologier. Det betyder att vi är ett parti där alla Kungälvs invånare kan samlas, oavsett hur man som enskild person röstar i region- och riksdagsval.

Vi ställde upp som eget parti vid kommunalvalet 2010 och fick direkt ett förtroende av väljarna vilket resulterade i att vi blev Kungälvs fjärde största parti. Vid kommunalvalet 2014 hade vi lyckats göra avtryck i politiken och fick förnyat och förstärkt förtroende från väljarkåren. Sedan 2014 är vi Kungälvs tredje största parti! Men för att kunna påverka på riktigt behövde vi skapa en majoritet. Det var så samverkan med fyra andra partier i Kungälv växte fram. Vi står alltså för vårt motto; varken höger eller vänster. Vi kan samverka med alla som är beredda att arbeta för kommunens bästa.

Med sammanlagt 36 mandat har vi haft en majoritet under mandatperioden 2014-2018. För Utvecklingspartiet betyder det att vi haft möjlighet att på allvar kunna påverka i vår kommun. Under den senaste mandatperioden har vi haft ordförandeposten i Samhällsbyggnadsutskottet, en av kommunens viktigaste poster. Vi har också representanter i samtliga beredningar och nämnder samt i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Nu står vi inför en ny mandatperiod. Utvecklingspartiet går som alltid till val som enskilt parti.

Ju fler röster vi får, desto mer kan vi leverera på egen hand!