Välj en sida

Diseröd / Romelanda / Kareby

Ingen känner en ort så bra som dom som bor där. Så låt oss veta vad du saknar, vill ändra på eller förbättra där just du bor.

Eller ännu hellre, engagera dig i Utvecklingspartiet och var med och forma din och dina barns framtida boendemiljö.

 

De samlade detaljplanerna för Diseröd aktualiserar behovet av vägsäkerhet och utökad kollektivtrafik. När det gäller säkerhet arbetar vi för sänkt hastighet på vissa sträckor, lokalgator, ombyggnation Prästvägen/Diserödsvägen mm. Information kring kollektivtrafiken respektive Återvinningscentral kan du läsa om under fliken ”Kollektivtrafik” samt ”Miljö/Renhållning”.

Byggandet av Kungälvs vattenverk i Dösebacka är i full gång och beräknas vara klart 2019 och utbyggnaden av VA mellan Dösebacka och Diseröd är uppstartad.

Kareby

Det finns ett planförslag för Rishammar 1:2 och 2:2 som varit utställt för granskning och syftar till att skapa förutsättningar för 170 – 190 bostäder i form av radhus, parhus och friliggande enbostadshus. Planen för att bygga bostäder i Lundby (mellan Kareby och Kode) fortskrider som beräknat. Detaljplanen för Arntorp syftar till att skapa ett sammanhängande område för kontorsverksamhet, hantverk och mindre industriverksamhet.

Att binda ihop serviceorterna med centralorten med hjälp av gång-och cykelbanor är en viktig ambition från vår sida. Frågan om GC-banan mot Ingetorpssjön (Kareby-Kode) ligger hos Trafikverket