Välj en sida

Anders Holmensköld svarade på en insändare ifrån Utvecklingspartiet angående att det är oansvarigt att hyra fastigheter som kommuner måste tillhandahålla. Ni kan läsa mer om det i Kungälvs Posten. Svaret är så att klockorna stannar. Här finns dock ett utdrag som anspelar på nu den stoppade detaljplanen i Tjuvkil. M styr tillsammans med S och C och ändå blir det så fel Anders. Varför hyr du inte bara in detta också, så har ni avvecklat den kommunala kompetensen totalt och givit allt till marknaden.

”När UP hade ansvaret byggdes en idrottshall som halvt nedgrävd också visade sig fungera som brunn och därför renderat kommunen många miljoner i extra kostnader och en lång periods avstängning. Det är den typen av misslyckade projekt som stärker min uppfattning att det inte i alla lägen är bäst att göra precis allt i egen regi, utan ibland använda aktörer som har fastigheter som sin kärnverksamhet.”

 

 

https://www.kungalvsposten.se/nyheter/detaljplan-i-tjuvkil-stoppas-f%C3%B6r-andra-g%C3%A5ngen-av-formaliafel-1.79453684?fbclid=IwAR0-ZOgpmtpY6xwPgV4uCH4JbpA3tYmlsEl-HZWp40QZaPMyOLaDcL9_rso