Välj en sida

En enig KF grupp har idag valt

Laila Persson till Gruppledare

Helén Sandström till vice gruppledare