Välj en sida

Förtroendevalda / Övriga uppdrag

Martin Ottosson

Martin Ottosson

Partiledare och ledamot i fullmäktige

martin.ottosson@kungalv.se

Helén Sandström

Helén Sandström

Ersättare i kommunfullmäktige

 helen.sandstrom@kungalv.se

Laila Persson

Laila Persson

Gruppledare, ledamot i kommunstyrelsen och i fullmäktige

laila.persson@kungalv.se

Mikael Wintell

Mikael Wintell

Ersättare i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige

 mikael.wintell@kungalv.se

Ancy Wahlgren

Ancy Wahlgren

Ledamot i fullmäktige

ancy.wahlgren2@kungalv.se

Jan Tollesson

Jan Tollesson

Beredningen för samhälle och fritid

 jan.tollesson@kungalv.se

Maria Pehrson

Maria Pehrson

Ledamot i kommunfullmäktige

 maria.pehrson@kungalv.se

Roy Svensson

Roy Svensson

Ledamot i ekonomiberedningen

roy.svensson@kungalv.se

Anita Dentén

Anita Dentén

Kommunrevision

anita.denten@kungalv.se

Lars Eriksson

Lars Eriksson

Styrelseledamot i Kungälv Energi

lars.eriksson@kungalv.se

Mikael Adielsson

Mikael Adielsson

Ledamot i Kommunens råd för funktionshinderfrågor

mikael.adielsson@kungalv.se