Val 2018

 • Alla barn ska ges möjlighet att knäcka läskoden under sitt första skolår

 

 • Återinför vuxenutbildning på kvällstid

 

 • Skapa ett All-aktivitetshus för daglig verksamhet

 

 • Habiliteringsersättningen ska fördubblas

 

 • Fler trygghetsboenden

 

 • Vi vill ge medborgarna större valfrihet att utforma sin egen hemtjänst i samverkan med de olika hemtjänstföretagen
 • Återställ kollektivtrafik på landsbygden till anständig nivå

 

 • Gång- och cykelvägar som binder samman huvudorten med serviceorterna

 

 • Förhindra vindkraft i friluftsområdet Svartedalen

 

 • Fler parkeringar vid Resecentrum genom att överdäcka motorvägen och därmed förbinda Komarken med centrum

 

 • Kommunen möjliggör för externa aktörer att utveckla ett historiecenter på Fästningsholmen och konstverksamhet i ”Kvarnen”

 

 • Bokab ska utvecklas till ett näringslivsbolag som kommunen samäger med näringslivet

 

 • Kungälvs kommun ska vara en attraktiv arbetsplats

 

 • Differentierade taxor avseende myndighetsrelaterade beslut: dyrare med ja och billigare vid avslag

 

 • Minska kostnaderna för politiken i Kungälvs kommun. Vi är det enda parti i Kungälv som driver denna fråga!

 

 • Vi behöver bygga 400 bostäder samt utfärda minst 50 utomplans-bygglov per år