VA i kustzon

VA-utbyggnaden i Kungälv fortsätter att växla upp under 2018.

Flera viktiga ledningar som ska förse nya områden med kommunalt VA ligger i startgroparna och planen är att på flera håll i komma igång under året. Exempelvis sträckan Vävra – Solberga under våren och sträckan Björkås – Vävra under sommaren.

Dessutom kommer kommunens nya vattenverk, Kungälvs vattenverk som byggs utmed Göta Älv, att börja leverera vatten under året.

Via länken nedan kan du följa utvecklingen och prenumerera på information om de ledningar och områden som berör dig och som du är intresserad av!

http://www.kungalv.se/vakust