Förteckning över uppdrag

KF                  Kommunfullmäktige

KS                  Kommunstyrelsen

SU                 Samhällsbyggnadsutskottet

BU                 Bildningsutskottet

ToS              Utskottet för Trygghet och Stöd

PNU              Personal- och näringslivsutskottet

MoBN           Miljö- och byggnadsnämnden

SMN              Sociala myndighetsnämnden

ÖN                Överförmyndarnämnden

AN                 Arvodesnämnden

DB                 Demokratiberedningen

LB                  Lärandeberedningen

FoU               Framtid- och utvecklingsberedningen

EB                 Ekonomiberedningen

VB                 Välfärdsberedningen

KFB               Kultur- och fritidsberedningen

Kommunrevision

Bokab

Kungälvsbostäder

Kungälv Energi

Nämndeman Tingsrätten